Rach Gia

Rach Gia (kambodžanski Kramuon-Sa), grad i luka, juž. Vijetnam; 193 300 st. Leži u zaljevu Rach Gia (dio Tajlandskog zaljeva), na sjev. obali estuarija Cai Lon; 195 km jz od Ho Chi Minha. Do 1715. pod kambodžanskom, poslije pod franc. vlašću. Središte poljoprivr. okolice; uzgoj riže. Ljuštionica riže. Kanalom povezan s r. Hua Giang (Bassac), pritokom Mekonga. Zračna luka. Budistička pagoda.