Beritić, Tihomil

Beritić, Tihomil, hrvatski internist i toksikolog, specijalist medicine rada (Herceg Novi, 24. VI. 1919 – Zagreb, 6. IV. 1999). Završivši 1943. studij medicine u Zagrebu, specijalizirao medicinu rada u Pragu, Torontu i Londonu te internu medicinu u Zagrebu. Godine 1949–85. vodio Odjel za profesionalne bolesti Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, pri kojem je osnovao Centar za kontrolu otrovanja. Posebice se bavio toksikologijom teških metala, napose hematološkim promjenama te je dokazao da je olovna neuropatija bolest motornih neurona. Bio je redovni profesor zagrebačkog Medicinskog fakulteta i redovni član u HAZU; dobitnik Nagrade za životno djelo (1988).