Bernolák, Anton

Bernolák, Anton, slovački filolog (Slanica, 3. X. 1762 – Nové Zámky, 15. I. 1813). Utemeljitelj slovačkog književnog jezika (Linguae slavonicae… orthographia 1787; Grammatica slavica, 1790; rječnik 1825–27), osnivač Slovačkog učenoga društva u Trnavi 1792. Za osnovicu standarda odabrao zapadnoslovačko narječje, no ono nije prihvaćeno (poslije je odabrano, po Štúru, srednjoslovačko narječje).