Bernstorff, Johann Heinrich von

Bernstorff, Johann Heinrich von, njemački grof i diplomat (London, 14. XI. 1862 – Ženeva, 6. X. 1939). Njemački veleposlanik u Washingtonu (1908–17); 1916–17. pokušao spriječiti ulazak SAD-a u I. svjetski rat. Zastupnik Njemačke demokratske stranke u Saveznom parlamentu (1920–28). Nakon dolaska nacista na vlast (1933) u izbjeglištvu u Švicarskoj.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: