Besant, Annie

Besant, Annie, engleska teozofkinja i političarka (London, 1. X. 1847 – Adyar, Madras, 20. IX. 1933). Učenica → Helene Petrovne Blavatsky; priklanja se → Rudolfu Steineru, radi na širenju teozofskoga pokreta u Engleskoj, Francuskoj i Americi. Od 1893. u Indiji, gdje je (1909) hinduskoga 14-godišnjeg dječaka proglasila “novim mesijom” i dala mu ime → Krishnamurti. Imala velik ugled i utjecaj na politiku u Indiji boreći se za njezinu neovisnost; predsjednica Indijskoga nacionalnog kongresa 1917. Njezini štovatelji → Nehru i → Mahatma Gandhi poslije su se udaljili od nje jer se protivila nenasilnom otporu. Glavna djela: Politički status žena; Brak. Kakav je bio, kakav jest i kakav bi trebao biti…; Reinkarnacija; Sedam čovjekovih principa; Autobiografija.