Bethe, Hans Albrecht

Hans Albrecht Bethe
Bethe, Hans Albrecht, američki fizičar (Strasbourg, 12. VII. 1906 – Ithaca, 6. III. 2005). Radio u Institutu za atomsko istraživanje u Los Alamosu, SAD (1943–46) i imao važnu ulogu pri konstrukciji atomskih bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki. Bavio se nuklearnom fizikom i astrofizikom. Izveo formulu za gustoću nuklearnih stanja, važnu u teoriji nuklearnih reakcija. Otkrio (1938) ciklus termonuklearnih pretvorbi (Betheov ciklus). Nobelova nagrada (1967) za teorijsko objašnjenje stvaranja energije nuklearnim procesima u zvijezdama.