Tianjin

Tianjin, trgovačka ulica
Tianjin (također Tientsin), grad i grad. okrug u sjev. Kini; 3 791 500 st. (aglomeracija 6,3 mil. st.). Leži na mjestu gdje se r. Hai Ho spaja s Velikim kanalom, o. 96 km ji od Pekinga i o. 56 km z od obale zaljeva Po Hai. Jedan od najvažnijih industr. gradova Kine. U okolici grada ležišta nafte, mangana i bora. Željezare i čeličane, brodogradnja; prehr., tekst., petrokem., farmaceutska ind., ind. poljoprivr. rudarskih strojeva, motornih vozila, elektron. opreme, preciznih instrumenata i papira. Cestovno i želj. čvorište; riječna luka, međunar. zračna luka. Trg. i bankarsko središte. Turizam. Sveučilište, lik. i glazb. akademija, urbanistički i tehn. institut; sveuč. knjižnica. Mnogobrojni muzeji, galerije slika. Kazalište, Opera, zvjezdarnica; brojni parkovi, hramovi, eur. kolon. arhitektura. Razvio se iz malog ribarskog naselja u XII. st. God. 1856. zauzeli ga Britanci, 1860. Francuzi; od 1860. otvoren za slobodnu međunar. trgovinu; brz razvoj. U vrijeme Boksačkog ustanka 1900. uništen veći dio staroga grada i grad. zidine; obnovljen 1920-ih. Pod jap. okupacijom 1937–45. Od 1945. amer. voj. baza. God. 1949. zauzele ga komunist. voj. snage. Stradao u potresu 1967. Nakon 1970. brz gosp. razvoj.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: