Papas, Irene

Irene Papas
Papas, Irene, grčka kazališna i filmska glumica (Hiliomodi, 3. IX. 1926). U kazalištu najuspješnija u klasičnim grčkim tragedijama. Filmsku karijeru počinje 1948. sličnim ulogama i postiže ugled vrsne karakterne glumice (Antigona, 1961; Elektra, 1962; Grk Zorba, 1964). Potkraj 1960-ih i početkom 1970-ih snima u inozemstvu. Nakon pada vojne hunte 1974. vraća se u Grčku sjajnom izvedbom u Ifigeniji (1977) M. Kakojannisa. Kao pjevačica snimila i nekoliko nosača zvuka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: