Houdini, Harry

Harry Houdini
Houdini, Harry (pravim imenom i prezimenom Erik Weisz), američki mađioničar (Budimpešta, 24. III. 1874 – Detroit, 31. X. 1926). Sin rabina koji je emigrirao u SAD. U mladosti cirkuski umjetnik na trapezu. Od 1882. nastupa u New Yorku kao mađioničar. Od 1900. počinje stjecati međunarodnu slavu spektakularnim točkama u kojima se spašavao iz nemogućih situacija (na primjer vezan lancima i zatvoren u bačvu te bačen u rijeku, uspješno se oslobađao i izranjao na površinu, i dr.). Mnogobrojni njegovi nastupi između 1916. i 1923. snimljeni su u kratkim filmovima. Protivio se spiritizmu i pozivanju na nadnaravne moći te je protiv toga objavio više knjiga (Čudotvorci i njihove metode; Mađioničar među duhovima). Bavio se poviješću mađioničarstva; autor knjige Demaskiranje Robert-Houdina u kojoj je prikazao rad svojeg uzora, francuskoga mađioničara Jean-Eugènea Robert-Houdina (1805–1871), po kojem je izabrao i svoje umjetničko ime. Jedan od najvećih mađioničara svih vremena.