Bloch, Ernest

Bloch, Ernest, švicarski skladatelj i dirigent židovskog podrijetla (Ženeva, 24. VIII. 1880 – Portland, Oregon, 14. VII. 1959). Studirao kompoziciju i violinu, 1911–15. predavao kompoziciju i estetiku na Konzervatoriju u Ženevi, od 1917. u SAD-u, djelovao na više glazbenih učilišta, često ravnao izvedbama svojih skladba stekavši velik ugled (1937. osnovano Ernest Bloch Society radi promicanja njegovih djela). U početku pod utjecajem → Debussyja i → Richarda Straussa, u međuratno vrijeme stvorio vlastiti način izražavanja, idejno povezan s hebrejskom prošlošću i duhom hebrejske misli i glazbe težeći, prema vlastitim riječima, oživljavanju unutarnjeg jedinstva mišljenja i osjećaja kojim su prožete starozavjetne knjige i duša hebrejskog naroda. Među njegovim su skladbama simfonija Israel, hebrejska rapsodija Schelomo (violončelo i orkestar), koncerti za violinu i klavir, opera Macbeth, 10 gudačkih kvarteta i skladbe za klavir.