Bredel, Will

Bredel, Will, njem. književnik (Hamburg, 2. V. 1901 – Berlin, 27. X. 1964). Nakon bijega iz Njemačke 1934, u Moskvi s B. Brechtom i L. Feuchtwangerom uređuje list Das Wort. Nakon rata u Istočnom Berlinu vodi časopis Neue Deutsche Literatur. Opus mu obilježava utjecaj socijalist. realizma, a teme najčešće crpi iz života radništva. Važ. djela: Tvornica strojeva N & K (1930); Ispit (1934), trilogija Srodnici i znanci (1941–53).