Oxford University (Oxfordsko sveučilište)

Oxford University (Oxfordsko sveučilište), najstarije i uz Cambridge University najpoznatije u Vel. Britaniji. Prvo učilište nastaje u XII st., potom se u XIII. st. osnivaju prvi koledži: University College (1249), Balliol (oko 1263) i Merton (1264). O vrijednosti i značenju u sr. vijeku svjedoče imena kao što su R. Bacon, J. Duns Scott, J. Wycliffe, Th. More i dr. Do XVI. st. već ima oko 15 koledža. Kroz XVI. i XVII. st. u koledže se uvodi tzv. tutorski (skrbnički) sustav rada, održan do danas, prema kojem su skupine studenata pod nadzorom starijeg člana koledža (fellow), koji može, ali ne mora biti i predavač na sveučilištu. Studenti (mlađi članovi koledža) dobivaju od svojih tutora (skrbnika) teme i zadatke koje su dužni izvršavati. Koledži su autonomni u svojim poslovima i odlučuju o primanju studenata, a Sveučilište organizira predavanja i nadzire ispite.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: