Boerhaave, Hermann

Hermann Boerhaave
Boerhaave, Hermann, nizozemski liječnik (Voorhout, kraj Leidena, 31. XII. 1668 – Leiden, 23. IX. 1738). Djelovao kao sveučilišni profesor teorijske i praktične medicine te botanike i kemije u Leidenu. Bio je jedan od najistaknutijih učitelja medicine u Europi, uvevši kliničku nastavu uz bolesnički krevet. Nastojao je spojiti kliničku koncepciju bolesti s ijatrofizičkim objašnjenjima patogeneze, razradio je simptomatološku dijagnostiku. Autor je dotad najpotpunijeg udžbenika kemije Elementa chemiae (1724) i sažeta prikaza medicinskog znanja svojeg vremena Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis (1709).