Boetije, Anicije Manlije Torkvat Severin

Anicije Manlije Torkvat Severin Boetije, detalj minijature iz Boetijeva traktata De institutione musica, XV. stoljeće
Boetije, Anicije Manlije Torkvat Severin, rimski filozof i učenjak (Rim, oko 480 – Pavia, oko 524). Državnik ostrogotskoga kralja Teodorika, predstavnik latinskog novoplatonizma, posrednik između poganske antike i kršćanskog srednjeg vijeka, posljednji Rimljanin i prvi skolastičar. U filozofskim djelima rasvjetljuje razdoblje Teodorikova vladanja, kada su odnosi između rimskog senata i gotskoga kralja bili zategnuti. Tijekom zavjere (oko 523) kompromitiran je zbog korespondencije sa zavjerenikom, te osuđen na smrt i pogubljen. Glavno djelo Consolatio philosophiae (Utjeha filozofije), napisano u zatvoru, jedno je od najraširenijih djela u srednjem vijeku. Prevodi i komentira Aristotelove logičke spise, Porfirija i Cicerona. Njegova dva traktata o glazbi i aritmetici uvršteni su kao uvodni spisi u srednjovjekovnu studiju Quadrivium.