Bogišić, Baltazar (Baldo)

Baltazar Bogišić, detalj rada Vlaha Bukovca
Bogišić, Baltazar (Baldo), hrvatski pravnik i etnograf (Cavtat, 20. XII. 1834 – Rijeka, 24. IV. 1908). Doktorirao filozofiju u Giessenu 1862, pravo i političke znanosti u Beču 1964. Bibliotekar bečke Dvorske knjižnice 1863–68; profesor slavenskog prava na Sveučilištu u Odesi 1870–72. Autor cronogorskoga građanskoga zakonika 1872, ministar pravde Crne Gore 1893–99. Osnivač etnološkoga smjera u pravu. Bavio se slavenskim narodnim običajima, zalažući se za kodificiranje običajnih pravnih normi (O važnosti sakupljanja narodnijeh pravnih običaja kod Slovena, 1866). Izrađuje Naputak za opisivanje pravnijeh običaja koji u narodu žive, 1866, koji je JAZU u obliku ankete razaslao po južnoslavenskim krajevima; ishodi objavljeni u knjizi Gragja u odgovorima iz različitih krajevah slavenskoga Juga, 1874; vrijedan su etnografski izvor. Bogišić je skupljao i objavljivao narodne pjesme pa je njegova zbirka Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa 1878. Glavno djelo: Pisani zakoni na slovenskom jugu, 1872. najcjelovitija zbirka bugarštica.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: