bonapartisti

bonapartisti, pristaše dinastije Bonaparte u Francuskoj; u užem značenju pristaše restauracije te dinastije nakon pada Prvog (1814) i Drugog Carstva (1870). U vrijeme Revolucije 1848. bonapartisti su uspjeli na prijestolje dovesti princa → Louisa Bonapartea (Napoleon III.), sinovca → Napoleona I. U doba Treće Republike djeluju kao politička stranka (1871); od kraja 1870-ih gube političko značenje.