Bonifacije IX.

Bonifacije IX. (pravo ime Pietro Tomacelli), papa od 1389. do 1404. (Napulj, ? – Rim, 1. X. 1404). Izabran za papu nakon Urbana VI., u vrijeme zapadne shizme. Ojačao oslabljenu papinsku vlast u crkvenoj državi, no nepopustljivost je bila zapreka okončanju shizme. Okrunio Ladislava Anžuvinca kao napuljskoga kralja i osigurao mu ugarsko-hrvatsku krunu.