Borgia, Lucrezia

Lucrezia Borgia
Borgia, Lucrezia, vojvotkinja od Ferrare (Subiaco, 18. IV. 1480 – Ferrara, 24. VI. 1519). Izvanbračna kći pape → Aleksandra VI. Da bi je iskoristio za svoje političke ciljeve, otac je najprije udaje za pesarskoga vojvodu Giovannija Sforzu. Razvrgnuvši taj brak, udaje ju za Alfonsa Aragonskog kojega, kada je postao smetnja interesima obitelji, daje ubiti njezin brat → Cesare. Potom je supruga ferrarskoga vojvode Alfonsa d’Este. Glasovita po kulturnim interesima (okupljala glasovite umjetnike svojega vremena) i ljepoti, Lucrezia Borgia ovjekovječena je u mnogim umjetničkim djelima. Zbog mržnje prema obitelji Borgia, nezasluženo stekla glas razvratne trovačice.