Bosanac, Tomo

Bosanac, Tomo, hrvatski inženjer elektrostrojarstva (Stare Plavnice, kraj Bjelovara, 15. V. 1918 – Zagreb, 12. VIII. 2003). Profesor Elektrotehničkoga fakulteta u Zagrebu, član Odbora za izgradnju IRB-a i njegov direktor (1959–65). Bavio se elektrostrojarstvom i teorijskom elektrotehnikom. Član HAZU. Nagrada “Nikola Tesla” (1960).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: