Bourgeois, Léon

Bourgeois, Léon, francuski političar (Pariz, 21. V. 1851 – Oger, 29. IX. 1925). Zastupnik u Nacionalnoj skupštini od 1888. Predsjednik vlade 1895–96. i čelnik Radikalno-socijalističke stranke. Delegat na I. i II. mirovnoj konferenciji u Den Haagu 1899. i 1907. Predsjednik Senata 1920–23. Jedan od osnivača Društva naroda; sudac Međunarodnoga suda u Den Haagu. Dobitnik Nobelove nagrade za mir 1920. Djela: Solidarnost (1896), Politika socijalne skrbi (1914–19), Pakt iz 1919. i Društvo naroda (1919), Djelo Društva naroda (1923).