Boyle, Robert

Robert Boyle
Boyle, Robert, irski kemičar i fizičar (Lismore, Irska, 25. I. 1627 – London, 30. XII. 1691). Prvi zapazio razliku između elemenata i spojeva, jedan od otkrivača zakona o ovisnosti obujma o tlaku plina uz konstantnu temperaturu (Boyle–Mariotteov zakon). Za idealni plin produkt tlaka i obujma plina su konstantni, tj. obujam i tlak obrnuto su razmjerni. Izolirao je metilni alkohol i aceton. Utjecao na razvoj kemije (Sumnjičavi kemičar, 1661).