Brandes, Georg

Brandes, Georg, danski književnik i povjesničar književnosti (Kopenhagen, 4. II. 1842 – Kopenhagen, 19. II. 1927). Brat → Edvarda. Jedna od najvažnijih ličnosti danske kulture s kraja XIX. i početka XX. stoljeća. Svoje stavove oblikovao pod utjecajem teorija Charlesa Saint-Beuvea, Johna Stuarta Milla i Hippolitea Tainea. Kao estetičar i književni kritičar zastupa književnost realizma i naturalizma zahtijevajući od literature bavljenje problemima modernog života i društva. Osobno napadao postojeće društvene konvencije, kršćanstvo, političke neslobode i zaostalost, zagovarajući stavove revolucionarnih promjena, što je prisutno i u njegovu najpoznatijem djelu – predavanjima pod naslovom Glavni tokovi književnosti XIX. stoljeća (1872–90). Ostala važnija djela: Estetičke studije; Danski pjesnici; Søren Kierkegaard; Ferdinand Lassalle; Dojmovi iz Poljske; Shakespeare; Goethe; Michelangelo; Voltaire.