Brandt, Miroslav

Miroslav Brandt
Brandt, Miroslav, hrvatski povjesničar (Cerić, 2. III. 1914 – Zagreb, 21. VII. 2002). Doktorirao u Zagrebu 1954. Knjižničar Nacionalne i sveučilišne knjižnice (1946), djelatnik Povijesnoga muzeja (1946–47), asistent u Povijesnom institutu JAZU (1949–52); od 1952. do umirovljenja (1984) profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Proučavao europsku srednjovjekovnu povijest (Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka I, 1980), u novije vrijeme i genezu srpske politike. Prevodio književna i znanstvena djela s njemačkog i francuskog jezika. Potpredsjednik Matice hrvatske (1959–71), urednik i priređivač mnogobrojnih stručnih izdanja. Djela: Wyclifova hereza i socijalni pokreti u Splitu krajem XIV. stoljeća; Povijest Rusije u srednjem vijeku; Izvori zla; Triptih; Život sa suvremenicima i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: