Braque, Georges

Georges Braque Portugalac, Basel, Umjetnički muzej
Braque, Georges, francuski slikar i grafičar (Argenteuil, 13. V. 1882 – Pariz, 31. VIII. 1963). Studirao na Akademiji u Parizu; kratko vrijeme član grupe fovista. Pod utjecajem Cézannea primjenjivao tonsku modelaciju i redukciju oblika koje je sveo na valjak, kuglu i stožac. Jedan od najznačajnijih slikara sintetskoga kubizma. Za slike krajolika na Jesenskom salonu 1908. član žirija slikar → Henri Matisse rekao je da su naslikane kockama (francuski: cube kocka, odatle naziv kubizam). Slika kompozicije mrtvih priroda, aktove i krajolike (Čaša i violina; Žena s gitarom), potom objekte reducira na plošne ornamente bliske apstrakciji (Portugalac). U kasnom razdoblju slika neoklasicističke kompozicije u ciklusima Ptice i Atelijer te oblikuje sitnu plastiku i reljefe od sadre (Glava konja). Radio scenografiju i kostime za pariška kazališta; izveo freske za dvoranu u Louvreu i vitraje za crkvu u Varengevilleu. Ilustrirao književna djela.