Brătianu, Ion Constantin ml.

Brătianu, Ion Constantin ml. (Ionel), rumunjski političar (Florica, 20. VIII. 1864 – Bukurešt, 24. XI. 1927). Predsjednik Liberalne stranke od 1909; ministar unutarnjih poslova 1907–09, ugušio seljački ustanak pobivši 11 000 seljaka. Predsjednik vlade 1909–19. i 1922–27. U pregovorima s Antantom sklopio tajni Bukureštanski ugovor 1916, kojim je predviđena rumunjska aneksija Bukovine, Transilvanije i Banata ako Rumunjska uđe u rat. Podnio ostavku 1919. odbivši kompromis s Jugoslavijom o spornim teritorijima.