Brewster, David

Brewster, David, škotski fizičar (Jedburgh, 11. XII. 1781 – Gattonside, 10. II. 1868). Iako je završio teologiju, bavio se prirodnim znanostima. Istraživao lom i polarizaciju svjetlosti i našao (1811) zakon polarizacije, to jest da je reflektirana zraka potpuno linearno polarizirana ako svjetlost pada na ravnu plohu pod Brewsterovim kutom, tako da su reflektirana i refraktirana zraka međusobno okomite.