British Museum

British Museum, rad R. Smirkea, London
British Museum (Britanski muzej), nacionalna zbirka umjetničkih, znanstvenih i književnih djela, dokumenata i rukopisa u Londonu. Osnovana zaključkom Engleskoga parlamenta 1753, kada je Sir Hans Sloane darovao narodu predmete iz umjetničke i prirodoslovne zbirke, koji uz Cottonovu i Harleyevu zbirku čine osnovu muzeja. Muzej čine dva temeljna odjela: knjižnica British Library i Odjel za starine (u novije doba odvojene ustanove). Knjižnica je po broju tiskanih knjiga jedna od najvećih u svijetu; odjel rukopisa čine neprocjenjivo vrijedni primjerci poput biblijskih kodeksa (Sinaiticus, Alexandrinus), evanđelje Lindisfarne (VIII. stoljeće), zbirka grčkih papirusa iz Egipta te mnogobrojni srednjovjekovni i moderni povijesni spisi i književni autografi. U Odjelu starina izdvajaju se grčke skulpture iz atenskoga Partenona, egipatska zbirka i spomenici sumerske i asirske umjetnosti. Zbirka kineskoga slikarstva najznatnija je u Europi. Danas smješten u impozantnoj klasicističkoj građevini iz XIX. stoljeća (djelo Roberta Smirkea).