Brjulov, Karl Pavlovič

Brjulov, Karl Pavlovič, ruski slikar (Sankt Peterburg, 23. XII. 1799 – Manziana, kraj Rima, 23. VI. 1852). Brat → Aleksandra. Završio Akademiju 1821. u rodnome gradu. Od 1823. do 1835. djelovao u Rimu. Predstavnik romantičnog akademizma. Slikao kompozicije s povijesnim, mitološkim i alegorijskim sadržajima te krajolike (Propast Pompeja, 1833).  U rusko slikarstvo uveo žanr-scene s profanim temama. Godine 1836. vratio se u domovinu i radio u Sankt Peterburgu kao profesor.