Brlić, Andrija Torkvat

Andrija Torkvat Brlić
Brlić, Andrija Torkvat, hrvatski političar i publicist (Brod na Savi, 15. V. 1826 – Brod na Savi, 21. V. 1868). Sudionik Sveslavenskoga kongresa u Pragu (1848); potom 1848–49. Jelačićev izaslanik u Parizu; do Oktroiranog ustava (6. IX. 1849) zastupa ideju austro-slavističke koncepcije preuređenja Monarhije. Tajnik Matice ilirske (1850–51); 1853–57. studira pravo u Beču i potom djeluje kao odvjetnik u Brodu. Nakon 1861. zastupnik Vojne krajine u Hrvatskom saboru; tajnik Društva za jugoslavensku povjesnicu i starine u Zagrebu. Uređivao i pisao priloge u mnogim časopisima (Kolo, Slavenski jug i dr.). Napisao Gramatiku ilirskog jezika (1854). Njegov dnevnik od 1844. do 1857. važno je vrelo za onodobnu hrvatsku povijest.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: