Brook, Peter

Brook, Peter, engleski kazališni i filmski redatelj i teatrolog (London, 21. III. 1925). Reformirao engleski teatar, napustivši ustaljene konvencije, novim postavkama klasičnih (Shakespeare) i avangardnih tekstova (→ Peter Weiss). Na londonskim scenama poznate su njegove inscenacije kazališnih komada → Georgea Bernarda Shawa, → Jeana Cocteaua, → Jeana-Paula Sartrea, → Arthura Millera i dr. te opera → Mozarta, → Musorgskog i → Richarda Straussa. Važnije djelo: Prazan prostor (1968). Režirao filmove Moderato cantabile (1960), Gospodar muha (1963), Kralj Lear (1971).