Brown, Clarence

Brown, Clarence, američki filmski redatelj i producent (Clinton, Massachusetts, 10. V. 1890 – Santa Monica, 17. VIII. 1987). U 1930-ima i 1940-ima jedan od vodećih holivudskih redatelja, osobito sklon melodramama (nerijetko s erotiziranom intonacijom). Osobito se istaknuo suradnjom s → Gretom Garbo (npr. Anna Christie, 1930; Ana Karenjina, 1935; Marija Walewska, 1937). Ostali važniji filmovi: Orao (1925), Kiše dolaze (1939), Proljeće života (1946), Uljez u prašini (1950).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: