Bruant, Aristide

Aristide Bruant, plakat Henrija Toulouse-Lautreca, 1894.
Bruant, Aristide (pravo ime Aristide Louis Armond Bruant), francuski šansonijer (Courtenay, kraj Loireta, 6. V. 1851 – Pariz, 11. II. 1925). Nastupao na mnogim pariškim pozornicama i u kabaretima. Šansonama o ulici, predgrađu i svakodnevici protkanima humorom, ironijom i galantnošću zacrtao karakterističnu liniju francuske šansone.