Bruckner, Anton

Anton Bruckner
Bruckner, Anton, austrijski skladatelj i orguljaš (Ansfelden, Gornja Austrija, 4. IX. 1824 – Beč, 12. X. 1896). Od 1855. orguljaš katedrale u Linzu, uči kod kontrapunktičara Simona Sechtera, kojega 1868. nasljeđuje na mjestu profesora Konzervatorija u Beču. U to vrijeme nastupa kao orguljaš u Francuskoj i Engleskoj stječući glas virtuoza i vrsna improvizatora, 1875. postaje na Sveučilištu u Beču lektor za harmoniju i kontrapunkt, a 1891. dobiva počasni doktorat. Kao skladatelj u svoje je vrijeme uglavnom nepriznat. U njegovu opusu dominira 11 simfonija golemih razmjera.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: