Brzezinski, Zbigniew

Zbigniew Brzezinski
Brzezinski, Zbigniew, američki politolog poljskoga podrijetla (Varšava, 28. III. 1928). Profesor međunarodnih odnosa na sveučilištima Harvard, Georgetown i Johns Hopkins; bio je direktor Istraživačkog instituta za proučavanje komunizma Sveučilišta Columbia u New Yorku, savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika → Jimmyja Cartera 1977–81. i glavni kreator njegove politike ljudskih prava. Djela: Sovjetski blok (1960), Između dvaju doba (1970), Moć i načela (1983), Plan igre (1986), Velik promašaj (1989), Izvan kontrole (1993), Velika šahovska ploča (1998), Druga prilika: Tri predsjednika i kriza Amerike kao supersile (2007), Strateška vizija: Amerika i kriza globalne sile (2012).