Buda

Buda (Kapilavastu, oko ←560 – Kusinagara, danas Gorakhpur, oko ←480), religiozni nadimak Siddharthe Gautame, plemića i osnivača → budizma . Odrekao se bogatstva i obitelji, posvetio asketizmu i religioznom razmišljanju, a zatim je objavio svoju vjeru. Propovijeda jednakost među ljudima i protivi se brahmanskim kastama. Život, koji nastaje iz želje za užitkom je patnja, pa je potrebno odreći se te želje i na taj se način osloboditi patnje. Najviši je stupanj života nirvana, odnosno prestanak volje za životom. Nirvanom prestaje zlo koje je sastavni dio ponovnog rađanja pojedinca; nirvana je stanje najvišeg savršenstva, bez želja. Budino učenje je pesimistično, moral pasivan i suprotstavlja se aktivnostima. Prema budizmu Buda je proživio nekoliko života i tek je tada dosegnuo odgovarajući stupanj prosvjetljenja. Osim tog Bude smatra se da je u davnini postojalo još prosvijetljenih bića. Buda je prorekao dolazak sljedećeg Bude Maitreya.

Buda, Buda, VI. stoljeća, Indija

Buda, Buda Daibutsu u Kamakuri, XIII. stoljeće

Buda, iz Xi Shana, Kina
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: