Budak, Mile

Mile Budak
Budak, Mile, hrvatski političar i književnik (Sveti Rok, 30. VIII. 1889 – Zagreb, 7. VI. 1945). Odvjetnik, urednik mnogobrojnih pravaških časopisa. Vođa Hrvatske stranke prava od 1929; šef ustaškog ureda u Berlinu 1932–34. i ustaški doglavnik od 1934. Ministar bogoštovlja i nastave u prvoj vladi NDH 1941, jedan od vodećih ustaških ideologa protusrpskog i protužidovskog rasizma; poslanik NDH u Berlinu 1941–43; ministar vanjskih poslova 1943. Nakon rata osuđen na smrt i smaknut. U književnim djelima opisuje sukob urbane i ruralne civilizacije ličkoga sela koji, po njemu, personificira vrline hrvatskog etnosa. Djela: Na ponorima (1932), Ognjište (1938), Direktor Križanić (1938), Rascvjetana trešnja (1939), San o sreći (1940), Na vulkanima (1941), Ratno roblje (1941–42), i četiri knjige pripovjedaka.