Bunić, Nikola

Nikola Bunić
Bunić, Nikola, hrv. književnik i državnik (Dubrovnik, o. 1635 – Silistrija, Bugarska, 16. VII. 1678). U drž. službama bio na najvišim položajima (knez, konzul civilnih poslova, član Odbora dvanaestorice, diplomatski predstavnik Republike u Carigradu i dr.). Napisao prav. priručnik (tiskan 1784), spjev o obnovi grada nakon potresa te druga djela na latinskom.