Burckhardt, Jacob

Burckhardt, Jacob, švicarski povjesničar umjetnosti (Basel, 25. V. 1818 – Basel, 8. VIII. 1897). Osnivač formalno-analitičke metode u povijesti umjetnosti, svojim predavanjima te brojnim objavljenim radovima, a osobito djelima Grčka kulturna povijest i Kultura renesanse u Italiji, znatno utjecao na metodiku komparativne kulturne povijesti i dao nove ocjene antičke i renesansne umjetnosti.