Butt, Isaac

Butt, Isaac, irski političar i pravnik (Glenfin, okrug Donegal, 6. IX. 1813 – kraj Dundruma, 5. V. 1879). Član Britanskoga parlamenta (1852–65, 1871–79). Iako je djelovao na očuvanju državne zajednice između Irske i Velike Britanije, prvi je 1870. formulirao zahtjeve za irskom samoupravom poznate pod krilaticom Home Rule; od 1871. prvak istoimenoga pokreta (Home Rule League).