Bužan

Bužan, hrvatska plemićka obitelj. Posjedi u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji. Plemstvo stječu poveljom cara Ferdinanda II. 1621. U XVIII. stoljeću ističe se Ivan (1700–67), prisjednik Banskog stola, kraljev savjetnik, podban (1761) i nuncij u Ugarskom saboru (1765). Opisan u romanu Diogeneš → Augusta Šenoe. Njegov je sin kajkavski pisac Ivan Nepomuk (umro 1823). U XIX. stoljeću ističe se hrvatski preporoditelj Alojzije (1775–1845), predsjednik Kraljevskog sudbenog stola u Zagrebu (od 1832). S njegovim sinom Hermanom (1800–62), zastupnikom u Hrvatskom i Ugarsko-hrvatskom saboru, izumire ova grana obitelji.