Cambon, Jules

Cambon, Jules, francuski diplomat (Pariz, 5. IV. 1845 – Vevey, Švicarska, 19. IX. 1935). Prefekt Constantinea (Alžir) 1878–82; glavni tajnik pariške prefekture i prefekt departmana Nord 1882–87. i Rhône 1887–91. Generalni guverner Alžira 1891–97. Veleposlanik u SAD-u 1897–1901, Španjolskoj 1902–07. i Njemačkoj 1907–14. Glavni tajnik Ministarstva vanjskih poslova 1915–18. Jedan od autora Versajskoga mirovnog ugovora 1918. Član Akademije od 1918; predsjednik ambasadorskog vijeća 1919–31, sa zadaćom nadzora primjene Versajskog ugovora. U djelu Le Diplomate (1926) na osnovi vlastitog iskustva opisao ulogu i značenje diplomata i diplomatske službe.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: