Campagnoli, Bartolomeo

Campagnoli, Bartolomeo, talijanski violinist i skladatelj (Cento di Ferrara, 10. IX. 1751 – Neustrelitz, 7. XI. 1827). Koncertni majstor u više talijanskih i njemačkih gradova, gostovao po cijeloj Europi. Autor briljantnih skladba, u instruktivnim djelima spaja talijansku i francusku tradiciju violinske umjetnosti (Metodo per Violino, prva violinistička škola na načelima moderne violinističke tehnike). Skladao koncert za violinu, za flautu, sonate, koncertna dua, preludije, fuge, divertimenta, capriccia i sl.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: