Cannizzaro, Stanislao

Stanislao Cannizzaro
Cannizzaro, Stanislao, talijanski kemičar (Palermo, 13. VII. 1826 – Rim, 10. V. 1910). Profesor u Alessandriji (Pijemont, od 1851), Genovi (od 1855), Palermu (od 1860). Prvi uvidio važnost Avogadrove hipoteze i objasnio razliku između atoma i molekula. Utro put otkriću periodnoga sustava elemenata. Reakcija razgradnje aromatskih aldehida na karboksilnu kiselinu i alkohol uz prisutnost kalijeve lužine zove se Cannizzarova reakcija (1853). Osnovao u Rimu Talijanski institut za kemiju (1870).