Canova, Antonio

Antonio Canova Paolina Borghese kao Venera, Rim, Galleria Borghese
Canova, Antonio, talijanski kipar, slikar i arhitekt (Possagno, 1. XI. 1757 – Venecija, 13. X. 1822). Glavni predstavnik klasicizma u skulpturi. Školovao se u djedovoj klesarskoj radionici i Veneciji. Djelovao u Rimu, Veneciji, Napulju i Parizu, glavni kipar papa, europske aristokracije i vojne elite. Pod utjecajem antičke skulpture stvorio vlastitu inačicu klasicističke skulpture. Radi savršene i dopadljive aktove i mitološke kompozicije. Majstorski obrađuje površinu, pretjerano idealizira likove i stvara nova kompozicijska rješenja (Venera; Tri gracije; Orfej i Euridika; Paolina Borghese kao Venera). Rijetko oblikuje realistička djela (nadgrobni spomenici kardinala Klementa XIII. i XIV.; poprsja Napoleona i hrvatskoga generala Josipa Vrkljana). Za života slavan, dvorski kipar ampir stila u doba vladavine Napoleona. Kipar golema utjecaja na generacije kipara akademista XIX. stoljeća. U Possagnu se nalazi Muzej Canova i njegova grobnica Tempio di Canova (inspirirana slavnim Panteonom u Rimu).