Cantemir, Dimitrie

Cantemir, Dimitrie, rumunjski političar i povjesničar (Fălciu, Moldavija, 5. XI. 1673 – Dmitrovka, Ukrajina, 1. IX. 1723). Znamenita ličnost XVIII. stoljeća. Moldavski knez, književnik, povjesničar, geograf, muzikolog, etnograf, kartograf i enciklopedist. Pisao na rumunjskom, latinskom i turskom jeziku. Školovao se na akademiji grčke patrijaršije u Carigradu. Kao moldavski knez (1710–11) urotio se protiv Turaka te se morao skloniti u Rusiju, gdje je bio savjetnik Petra Velikog. Autor prvoga rumunjskog romana Hijeroglifska povijest(1705), koji obilježava satiričnost i alegoričnost, a opisuje zbivanja s početka XVIII. stoljeća. Veoma važno i geografsko-etnografsko djelo Opis Moldavske, no europsku slavu i dugotrajni utjecaj donosi mu Povijest uspona i pada Dvora osmanskoga, povijest Turaka od XIV. do XVII. stoljeća. Od ambiciozno zamišljene povijesti Rumunja (Kronika starine Rumunjo–Moldo–Vlaha) uspio je napisati samo I. dio.