Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Phillip

Georg Ferdinand Ludwig Phillip Cantor
Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Phillip, njemački matematičar (Sankt Peterburg, 3. III. 1845 – Halle, 6. I. 1918). Profesor matematike i filozofije u Halleu (1869–1913), jedan od glavnih predstavnika matematičke misli XIX. stoljeća. Osnivač moderne teorije skupova. Prvi dokazao jednoznačnu korespondenciju skupa racionalnih i skupa prirodnih brojeva tzv. Cantorovim dijagonalnim postupkom (1874). Dao novu definiciju iracionalnih brojeva. Dokazao neprebrojivost skupa realnih brojeva.