Capuana, Luigi

Capuana, Luigi, talijanski književnik (Mineo, 27. V. 1839 – Catania, 28. XI. 1915). Uz Giovanija Vergu vodeći predstavnik naturalističkog romana u Italiji (Giacinta, 1879). Poznate su mu i novele sa sicilijanskom tematikom (Domaće priče), psihološki roman Markiz Roccaverdina (1901), klasično djelo za djecu Bilo je to jednom…, te neka dijalektalna dramska ostvarenja.