Székely (de Kevend; Zekel, Zäckl, Sekelj)

Székely (de Kevend; Zekel, Zäckl, Sekelj), plemićka obitelj podrijetlom iz Erdelja. Većinu posjeda držali u Erdelju, a u Hrvatskoj su posjedovali Đurđevac, po kojem su nosili pridjevak de Zenth-Geurgh, te Kostel i Krapinu. Barunat dobivaju 1596. U XV. st. istaknuo se Toma koji se 1449–61. spominje kao vranski prior, a 1461. i kao nasljedni dubički župan. Ivan (u predaji poznat i kao Banović Sekula) postao je 1446. hrv.-slav.-dalm. ban; poginuo je u bitki na Kosovu polju 1448. Njegov sin Jakov dobio je kraljevskom darovnicom grad Ormož. Luka (u. 1575), zapovjednik protuturske obrane u Slavoniji, ženidbom s Katarinom Imreffy dobio je 1536. Kostel i polovicu posjeda Krapine. Izumrli su u prvoj pol. XVII. st.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: