Cardano, Girolamo

Girolamo Cardano
Cardano, Girolamo (latinski: Hieronymus Cardanus), talijanski matematičar, fizičar, liječnik, filozof i astrolog (Pavia, 24. IX. 1501 – Rim, 21. IX. 1576). Profesor u Paviji i Bologni. Dao prvi klinički opis tifusne groznice. U De subtilitate rerum (1550) sumirao sve znanstveno znanje svojega doba. Napisao prvu važniju raspravu iz algebre (Ars magna, 1545). Prvi objavio rješenje jednadžbe trećeg stupnja (preuzeo od Tartaglie, koji ga je našao 1535). Među prvima u Europi smatrao negativna rješenja jednadžbe ravnopravnima s pozitivnim rješenjima. Među prvima računao s kompleksnim brojevima. Izumio zglobnu osovinu (kardanska osovina i kardanski zglob), koja se poslije počela rabiti u konstrukciji automobila.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: