Carlyle, Thomas

Thomas Carlyle
Carlyle, Thomas, škotski književnik, povjesničar i filozof (Ecclefechan, 4. XII. 1795 – London, 5. II. 1881). Pisao pod utjecajem njemačke filozofije i književnosti, koju je prevodio i propagirao. Od književnih ostvarenja najpoznatiji mu je filozofski roman Sartor Resartus. Proslavio se djelom Francuska revolucija (1837), u kojem razrađuje tezu o velikim, herojskim osobnostima kao glavnim pokretačima povijesti, a primjenjuje ju i u drugim radovima (Heroji, poziv heroja, i herojsko u povijesti, 1840; Život i djela Olivera Cromwella, 1845; Povijest Fridrika Velikog, 1851). O engleskim društvenim problemima toga doba piše u sociofilozofskim raspravama Čartizam (1839) te Prošlost i sadašnjost (1843). Osnivač čuvene Londonske knjižnice.